คลื่นไส้ ปวดหัว ภัยสุขภาพ สมองพัง

แพทย์ชี้!! ปวดหัว คลื่นไส้บ่อย ระวังเนื้องอกสมอง เล่นงาน

Home / สุขภาพทั่วไป / แพทย์ชี้!! ปวดหัว คลื่นไส้บ่อย ระวังเนื้องอกสมอง เล่นงาน

แพทย์แนะคนที่มีอาการปวดหัวบ่อย โดยไม่ทราบสาเหตุ รักษาไม่หายด้วยยา และมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วม ให้รีบพบแพทย์เพื่อตรวจโรคเนื้องอกในสมอง ซึ่งพบคนไทยป่วยเรื่อยๆ แต่ยังไม่มีสาเหตุแน่ชัด แต่คนที่เคยได้รับการฉายรังสีบริเวณสมอง มีความเสี่ยงสูง 1 ต่อ 1,000 ส่วนความเสี่ยงรอง คือ คนที่ใช้โทรศัพท์มือถือ และทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับยาฆ่าแมลง – ปวดหัว คลื่นไส้บ่อย

ปวดหัว คลื่นไส้บ่อย ระวังเนื้องอกสมอง

น.พ.อัตถพร บุญเกิด ประสาทศัลยแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดเผยว่า ปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคเนื้องอกในสมอง เฉลี่ย 20 คนต่อแสนประชากร สำหรับคนไทยพบเรื่อยๆ แต่ยังไม่มีตัวเลขแน่นอน ส่วนสาเหตุของโรคปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบว่าคนที่เคยได้รับการฉายรังสี ร่างกายมีภูมิต้านทานบกพร่อง เช่น ติดเชื้อเอชไอวี หรือได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะเป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องแน่นอน ส่วนปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องทางอ้อมแต่ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์เพียงพอ ได้แก่ การได้รับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ การได้รับสารเคมีบางชนิด และอาชีพที่เสี่ยงสูง ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และเกษตรกรที่ได้รับยาฆ่าแมลง ส่วนกรรมพันธุ์ เป็นปัจจัยส่วนหนึ่ง แต่ส่วนน้อยที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

คนที่มีปัจจัยเสี่ยง…

“ส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่ปัจจัยเสี่ยงที่ทราบแน่ๆ คือ คนที่เคยได้รับการฉายแสงบริเวณศีรษะมาก่อน ในอนาคต คือ โอกาส 1 ใน 1,000 ทำให้เกิดเนื้องอกในสมองได้ และพวกที่มีการติดเชื้อเอชไอวี การรักษาหลักๆ ยังเป็นการผ่าตัด เอาผลชิ้นเนื้อมาตรวจว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้าย กรณีเป็นเนื้อดี การผ่าตัดถ้าผ่าได้ปลอดภัยเอาออกได้หมดก็ทำให้ไม่ต้องไปฉายแสง หรือให้เคมีบำบัดต่อ แต่ถ้าเป็นเนื้อร้ายเอาออกได้มาก ก็สามารถลดปริมาณการฉายแสงลง หรือลดปริมาณการให้ยาเคมีบำบัดลง” น.พ.อัตถพร กล่าว

น.พ.อัตถพร กล่าวต่อว่า สำหรับอาการของโรคเนื้องอกในสมอง อาจจะมีตั้งแต่ไม่มีอาการอะไรเลย เพราะอยู่ในจุดที่ไม่สำคัญของสมอง แต่ความจริงสมองทุกส่วนสำคัญหมด แต่เนื้องอกก้อนเล็กๆ อาจจะไม่มีอาการเลย หรือแค่ปวดศีรษะธรรมดาหรือมึนๆ หัว แต่ถ้าอยู่ในจุดสำคัญ เช่น จุดที่เกี่ยวกับการควบคุมแขนขา ก็อาจจะมีอาการแขนขาอ่อนแรง ชักกระตุกเกร็ง และถ้าเป็นมากอาจจะปวดศีรษะ ซึมลง สับสน หมดสติ หรือมีอันตรายถึงชีวิตได้

อย่างไรก็ตาม หากพบว่ามีอาการปวดศีรษะไม่หาย รักษาไม่หายด้วยยา หรือมีอาการชักกระตุก มีอาการอ่อนแรง ไม่ว่าจะเป็นพักๆ หรือรู้สึกว่าการทำงานของร่างกายผิดปกติไป ประสาทตา ตามัว เห็นภาพซ้อน มีคลื่นไส้อาเจียน อาการปวดศีรษะ เนื้องอกในสมองมักจะปวดตอนกลางคืน และมีคลื่นไส้อาเจียนรวมด้วย ก็ให้มาพบแพทย์

บทความแนะนำ