Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ขนหัวหน่าว – ขนเพชร – หมออ้อย | เพศศึกษา[13+]

ว่าด้วยเรื่อง "ขนหัวหน่าว" ซึ่งหลายๆ สื่อ หลายๆ คนจะเรียกว่า "ขนเพชร" แต่ผู้ที่อยู่ในถิ่นภาคเหนือตอนบน จะใช้คำว่า "หมอย" ที่ถือว่าเป็นศัพท์ทั่วๆ ไป