10 ข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดี | ทำอย่างน้อย  4 สัปดาห์ ช่วยแก้อาการนอนไม่หลับ

เกร็ดความรู้จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ข้อปฏิบัติเพื่อการนอนหลับที่ดี ใครมีปัญหานอนไม่หลับ ปฏิบัติติดต่อกันสม่ำเสมออย่างน้อย 4 สัปดาห์