จริงหรือไม่ เคี้ยวนาน ทำให้ฉลาด ? ลองอ่าน

นักการเมืองชาวอังกฤษท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่า " อาหาร 1 คำ ต้องเคี้ยวอย่างน้อย 3-12 ที ไม่ว่าอาหารนั้นจะอ่อนแค่ไหนก็ตาม ถ้าคุณไม่มีความอดทนขั้นนี้ ก็อย่าไปหวังว่าจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้