นี่คือ 5 โรคร้ายที่เด็กสมัยนี้ชอบเป็นกัน เช็คซิว่าคุณเป็นหรือเปล่า

ปัจจุบันยังไม่มียารักษา และก็ไม่อาจทราบที่มา เพียงแต่สันนิษฐานว่า"อาจเกิดจากสังคมของทุนนิยมจนเกินไป"