นวัตกรรม เพิ่มความสูง ผ่าตัดต่อกระดูก

คนไทยได้เฮ! เปิดตัวนวัตกรรมเพิ่มความสูง ผ่าตัดต่อกระดูก แข็งแรงมั่นคง ได้มาตรฐานนานาชาติ หมอผู้ผ่าตัดการันตีความสูงเพิ่มอย่างปลอดภัย