อาการ เสียวฟัน ป้องกันไว้ก่อนสาย

อาการ เสียวฟัน เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ที่มีอาการฟันผุหรือผู้สูงอายุ 50-60 ปี ซึ่งสูญเสียเนื้อฟันจากการขัดสีระหว่างฟัน หรือแปรงฟัน