แผ่นอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี ?

แผ่นอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี ?

เพราะธรรมชาติของผู้หญิงสร้างให้ร่างกายขับของเหลวออกมาทางช่องคลอด ที่เรียกกันติดปากว่า ตกขาว นอกเหนือจากช่วงเวลาที่มีประจำเดือน