โรคคลั่งสวย 9 พฤติกรรม ห่วงสวย จนเป็นโรค!

คงไม่แปลกเท่าไหร่นัก ที่บางคนจะไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเอง แต่ถ้าเป็นเอามาก ๆ ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นโรคทางจิตได้ โรคนี้มีชื่อว่า โรคไม่ชอบรูปร่างหน้าตาของตัวเอง (Body Dysmorphic Disorder - BDD) หรือที่เรียกว่า โรคคลั่งสวย