Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

โรคซิฟิลิส กลับมาระบาดอีกครั้ง

วัยรุ่นควรรู้! โรคซิฟิลิส กลับมาระบาดอีกครั้ง – สาเหตุและวิธีป้องกัน

ระบาดหนักมากในกลุ่มวัยรุ่น โรคซิฟิลิส กลับมาระบาดอีกครั้ง โรคติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์ เกิดจากอะไร ? มีวิธีการป้องกันอย่างไร เป็นแล้วจะหายได้มั้ย