โรคด่างขาว คืออะไร? รักษายังไง?

โรคด่างขาว เป็นโรคที่มีผลจากเซลล์สร้างเม็ดสีลดจำนวนหรือไม่มีเลย อาจเป็นเฉพาะที่หรือกระจายทั่วตัว รอยขาวนี้จะขาวมาก มีหลายรูปแบบ เป็นวงเดียว หรือหลายวงก็ได้