รู้เท่าทัน โรคไข้หวัดหมู | H1N1 | อาการและการป้องกัน

รู้จัก! ไข้หวัดใหญ่ H1N1 หรือ โรคไข้หวัดหมู ล่าสุด! คร่าชีวิตประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าไปแล้วถึง 23 ราย คนไทยเสียชีวิตไป 1 ราย