3 อุปกรณ์ ที่ควรเปลี่ยนทุกเดือน

3 อุปกรณ์ ที่ควรเปลี่ยนทุกเดือน – ใยขัดผิว พัฟฟ์ ตะไบเล็บ

ใยขัดผิว หลังจากใช้ใยขัดผิวถูตัวในระหว่างอาบน้ำแต่ละครั้งเสร็จแล้ว ก็ควรล้างน้ำให้สะอาด สะบัดน้ำออก - 3 อุปกรณ์ ที่ควรเปลี่ยนทุกเดือน