อากาศหนาวเสี่ยง ภาวะตัวเย็น | รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

รู้จัก! ภาวะตัวเย็นเกินหรือไฮโปเธอร์เมีย (Hypothermia) อากาศหนาวเย็นเสี่ยงเป็นโรค โดยเฉพาะผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์ และผู้ที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์