Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ถ้าผู้ชาย Oral sex กับผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV จะติดเชื้อไหม

ถ้าผู้ชาย Oral sex กับผู้หญิงที่มีเชื้อ HIV จะติดเชื้อไหม ?

อยากทราบครับว่า ถ้าผู้ชาย Oral sex ผู้ชายจะติดเชื้อไหม? เพราะเที่ยวกลางคืนบ่อย แล้วไม่รู้ว่าผู้หญิงที่พามาจะมีเชื้อ HIV รึเปล่า