ไม่ใช่แค่ซิกส์แพ็ก! 7 สิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อคุณแพลงก์ เป็นประจำทุกวัน

การแพลงก์เป็นการออกกำลังกายที่ทำได้ง่าย และทำได้ถึงแม้จะมีเวลาไม่มาก ที่มีประโยน์มากกว่าการสร้างซิกซ์แพ็กงาม ๆ