Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีคุมกำเนิด แบบต่างๆ ที่สาวสมัยใหม่ควรรู้

วิธีคุมกำเนิด แบบต่างๆ ที่สาวสมัยใหม่ควรรู้

จะประยุกต์กินยาคุมแบบธรรมดาให้เหมือนกับยาแบบฉุกเฉิน ทำได้หรือไม่ ถ้ากินยาคุมกำเนิดเกรงว่าจะมีสิวฝ้าขึ้นเต็มหน้า วิธีคุมกำเนิด แบบต่างๆ ที่สาวสมัยใหม่ควรรู้