women ผู้หญิง พรหมจรรย์

คุณค่าของผู้หญิง วัดกันที่พรหมจรรย์ จริงหรือ ?

Home / เพศศึกษา / คุณค่าของผู้หญิง วัดกันที่พรหมจรรย์ จริงหรือ ?

ผู้หญิงไทยถูกสอนมาแต่โบร่ำโบราณเรื่องการรักนวลสงวนตัว ‘พรหมจรรย์’ จึงกลายเป็นเครื่องหมายของ ‘ผู้หญิงดี’ ในสังคมไทยมานาน แต่ในปัจจุบันนี้พรหมจรรย์ไม่ใช่สิ่งที่บ่งบอกว่าผู้หญิงคนไหนดีหรือไม่ดี มีคุณค่าหรือไม่…? แต่เป็นสิ่งที่คนในสังคมพยายามสร้างขึ้นมา เพื่อให้เป็นกำแพงที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทางเพศของผู้หญิงเรา แท้ที่จริงแล้วคุณค่าของผู้หญิงนั้นอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติตน และความมีสติปัญญามากกว่าที่จะเอาพรหมจรรย์มาตัดสินคุณค่าของผู้หญิงเรา

คุณค่าของผู้หญิง วัดกันที่พรหมจรรย์ จริงหรือ ?

สิทธิทางเพศ หมายถึง สิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมไปถึงสิทธิที่จะเลือกวิถีทางเพศที่ตนพึงพอใจ จะมีคู่ต่างเพศหรือเพศเดียวกันก็ได้ แต่เพศสัมพันธ์ทุกครั้งต้องมีความสุขและปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงและการบังคับ ปลอดภัยจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการท้องไม่พร้อม สิ่งที่ต้องมีก็คือความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมาจากการเปิดกว้างให้คนได้เรียนรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดกว้าง และเปิดเผย และมีวิธีการสอน การเรียนรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสม

“เราไม่ได้มาบอกว่าพรหมจรรย์สำคัญมากถึงจะต้องรักษาไว้เท่าชีวิต ไม่จำเป็นต้องรักษาไว้ให้คนที่จะมาเป็นสามีของเราเท่านั้นหรอก เราไม่ได้มาบอกว่าการมีเซ็กซ์กับผู้ชายเพียงคนเดียวไม่ใช่เรื่องดีงามอีกต่อไปแล้ว แต่เราอยากให้ผู้หญิงทุกคนมองคุณค่าของคุณให้สูงส่ง เพิ่มคุณค่าและเลิกดูถูกตรงเอง เราต้องคิดว่าเรามีศักยภาพในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่งพาผู้ชาย และเรามีโอกาสอีกมากมายที่จะพบกับผู้ชายที่มองคุณค่าของเราที่สมองและหัวใจมิใช่ตรงส่วนนั้นของร่างกาย”

ทั้งๆ ที่รู้ว่าคุณค่าของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่พรหมจรรย์ แต่ทำไมผู้ชายถึงยังคง “ยึดติด” กับสิ่งนั้นอยู่และทำไมผู้หญิงถึงยังยอมให้”การยึดติด”(ในเรื่องพรหมจรรย์)มาปิดกลั้นเสรีภาพที่พึงมีหล่ะ ?????

บทความแนะนำ