อาการ สาเหตุเกิด วิธีรักษาและป้องกัน

กรดไหลย้อน คืออะไร อาการเป็นอย่างไร สาเหตุเกิดจากอะไร วิธีรักษาและป้องกัน

กรดไหลย้อน อาการมีลักษณะดังต่อไปนี้ เรอบ่อย เรอเปรี้ยว แสบร้อนกลางอก และลิ้นปี่ ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ แน่นหน้าอก แสบคอ