ภาพกราฟฟิก ชีวิตวิถีใหม่ New Normal mindset นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำ

ภาพกราฟฟิก ชีวิตวิถีใหม่ New Normal mindset นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำ

"กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข" ทำภาพกราฟฟิกอ่านง่ายเกี่ยวกับ New Normal mindset ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำ ป้องกันสุขภาพให้ห่างไกลจากโควิด-19

กรมสุขภาพจิตแนะนำ 8 อาการ ที่ควรไปพบจิตแพทย์

ต้องเข้าใจว่าผู้ที่มีอาการเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ป่วยทางจิต และไม่ใช่ผู้อ่อนแอ แต่อาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการแสดงออกทางจิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ไม่ปกติเท่านั้น

กรมสุขภาพจิต แนะ 4 แนวทาง การดูแลจิตใจในสภาวะโศกเศร้า

การเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9 อาจเกิดความตึงเครียด และส่งผลต่อสภาวะจิตใจ กรมสุขภาพจิต แนะแนวทาง การดูแลจิตใจในสภาวะโศกเศร้า