3 ท่าโยคะ ไม่ยาก! บอกลาขาหมู - โยคะขั้นพื้นฐาน

3 ท่าโยคะ ไม่ยาก! บอกลาขาหมู – โยคะขั้นพื้นฐาน

ท่านักรบ Warrior Pose - ยืนตรง พนมมือ แล้วเหยียดแขนตรงขึ้นเหนือศรีษะ - ประกบฝ่ามือ แล้วก้าวขาข้างหนึ่งไปข้างหน้า ค่อยๆ ย่อเข่าลงและค้างไว้ - สูดหายใจเข้า-ออก 3 ครั้ง และทำแบบเดิมซ้ำอีก โดยสลับขา