8 วิธีดูแลสุขภาพ ป้องกันโรคร้าย เมื่อต้องทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ

สำหรับใครที่ต้องนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำเวลานานๆ ก็ต้องประสบกับภัยร้ายที่ตามมากันอย่างแน่นอน เช่น สายตาพร่ามัว ปวดหลัง ฯลฯ
ท่าที่ถูกต้องในการนั่งทำงาน

ท่าที่ถูกต้องในการนั่งทำงาน หรือเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ – การดูแลสุขภาพ

ท่าที่ถูกต้องในการนั่งทำงาน - ควรนั่งบนเก้าอี้ที่มีส่วนที่หนุน หรือรองรับกับกระดูกสันหลัง หรือมีพนักพิงข้างหลัง การนั่งพิมพ์งานหลังควรตรง

ปัญหาสุขภาพตา จากคอมพิวเตอร์ | อาการเบื้องต้นที่ควรป้องกัน

คอมฯ มีประโยชน์อยู่มากแต่ก็มีสิ่งที่ต้องควรระวัง ในการใช้งาน เพราะจะส่งผลต่อสุขภาพได้ ปัญหาสุขภาพตา จากคอมพิวเตอร์

7 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ที่ทำร้ายตัวเอง

เรื่องน่ารู้ 7 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ที่ทำร้ายตัวเอง เราอาจจะไม่เคยสังเกตตัวเองว่า ท่านั่งเล่นคมนั้น ส่งผลต่อสุขภาพของเราได้ด้วย