คอมพิวเตอร์ สร้างสุขภาพดี สายตา

ปัญหาสุขภาพตา จากคอมพิวเตอร์ | อาการเบื้องต้นที่ควรป้องกัน

Home / สุขภาพทั่วไป / ปัญหาสุขภาพตา จากคอมพิวเตอร์ | อาการเบื้องต้นที่ควรป้องกัน

ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ ทั้งในฐานะที่เป็นอุปกรณ์ ทำงาน ใช้หาความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน… คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อยู่มากแต่ก็มีสิ่งที่ต้องควรระวัง ในการใช้งานเพราะจะส่งผลต่อสุขภาพตาของผู้ใช้ได้

ปัญหาสุขภาพตา จากคอมพิวเตอร์

โดยบทความ Computer Vision Syndrome (CVS) ที่ อมรรัตน์ ขยันการนาวี เขียนไว้ในจดหมายข่าวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา บอกว่า อาการคอมพิวเตอร์ วิชั่น ซินโดรมนั้นพบได้ถึงร้อยละ 75 ของคนที่ใช้คอมพ์เป็นเวลานาน

กลุ่มอาการ CVS นั้น มีอาการและสาเหตุพอสรุปได้คือ จะสังเกตได้ว่ามีการกะพริบตาน้อยลงเหลือเพียง 6-8 ครั้งต่อนาที ในขณะที่คนทั่วไปมีอัตรากะพริบตาอยู่ที่ 16-20 ครั้งต่อนาที เนื่องจากมีการเพ่งสายตาติดต่อกันอย่างยาวนาน ทำให้ผิวตาแห้ง แสบตา

อาการที่เกิดนั้นมีสาเหตุจาก แสงจ้าและแสงสะท้อนจากคอมพิวเตอร์ อาจเกิดจากแสงสว่างไม่เพียงพอ มีไฟส่องเข้าหน้าหรือหลังจอภาพโดยตรง ทำให้ เกิดแสงจ้าและแสงสะท้อนเข้าตาผู้ใช้ เกิดอาการเมื่อยล้าตาได้ง่าย

จอภาพ ก็เป็นสิ่งสำคัญ ต้องปรับคลื่นแสง ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ (Refresh rate) ส่วนใหญ่จะปรับอยู่ที่ 60 Hz จะทำให้เกิดแสงกะพริบ ทำให้ ภาพบนจอเต้น ส่งผลให้ผู้ใช้ต้องปรับตาเพื่อโฟกัสใหม่อยู่ตลอดเวลา เป็นเหตุให้ตาเมื่อยล้าได้

ระยะห่างจากระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ กับจอภาพไม่เหมาะสม ทำให้เกิดการเพ่งมากเกินไป ทำให้เกิดอาการปวดตาและปวดศีรษะได้

นสพ.ไทยรัฐ