Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

43 คำถามยอดฮิต เรื่องยาคุมกำเนิด | 21 กับ 28 เม็ดต่างกันอย่างไร

43 คำถามยอดฮิต เรื่องยาคุมกำเนิด | 21 กับ 28 เม็ดต่างกันอย่างไร

43 คำถามยอดฮิต เรื่องยาคุมกำเนิด - เปลี่ยนจากแบบ 21 เม็ด มาเป็น 21 เม็ดอีกยี่ห้อ ทำอย่างไร กินยาคุมแบบ 21 เม็ดยี่ห้อเดิมครบ 21 เม็ดแล้ว เว้น 7 วัน