Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรีย มีอาการอย่างไร ?

ช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรีย มีอาการอย่างไร ? ลักษณะของตกขาว ..

ช่องคลอดติดเชื้อแบคทีเรีย - ตกขาว เป็นสิ่งที่บอกได้ว่า สุขภาพภายในระบบสืบพันธุ์ของผู้หญิง มีความผิดปกติหรือไม่ รวมถึง ช่องคลอด
20 เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้ เกี่ยวกับช่องคลอด

20 เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้ เกี่ยวกับช่องคลอด จุดสงวนที่ควรใส่ใจ

เรื่องที่ผู้หญิงควรรู้เกี่ยวกับช่องคลอด ผู้หญิงกับการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องคู่กัน ความรู้สึกสบายในจุดสงวนก็เป็นอีกเรื่อง
อาการตกขาว สาเหตุและการป้องกัน

อาการตกขาว ! อันตรายจากอาการตกขาว ภาวะที่สาวๆ ควรระวัง

อาการตกขาว ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย ตกขาวประเภทนี้มักมีสีเหลือง หรือค่อนข้างเขียว อาจมีอาการคันในบางราย เชื้อบางชนิดอาจเกิดตกขาวมีกลิ่นคาวปลา