ตะคริว ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เป็นแล้วทรมาน! ตะคริวเกิดจากอะไร พร้อมวิธีป้องกัน และรักษา

บางคนเป็นตอนออกกำลังกายหนัก บางคนชอบเป็นตอนนอน มีคนนอนด้วยก็ดีไป เรียกให้ช่วยได้ แต่ใครโสด นอนคนเดียวเหงา ๆ ก็ลำบากนิดนึงนะ