Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำไมช่องคลอดติดเชื้อ !!

ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำไมช่องคลอดติดเชื้อ !!

ผู้หญิงทั้งหลายอาจได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดได้ โดยผ่านการทำออรัลเซ็กซ์และการสัมผัสอวัยวะเพศ