ติดเชื้อ วัยรุ่น สุขศึกษา ออรัลเซ็กซ์ เตือนภัยสุขภาพ เพศศึกษา เพศสัมพันธ์

ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำไมช่องคลอดติดเชื้อ !!

Home / เพศศึกษา / ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำไมช่องคลอดติดเชื้อ !!

เอเจนซี – นักวิจัยแดนจิงโจ้ชี้ ผู้หญิงทั้งหลายอาจได้รับเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณช่องคลอดได้ โดยผ่านการทำออรัลเซ็กซ์และการสัมผัสอวัยวะเพศ แม้ว่าพวกเธอจะไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยก็ตาม

ดร.เซ เพอห์ร เอ็น ตาบริซี สูตินรีแพทย์และคณะแพทย์แห่งโรงพยาบาลรอยัลวูเมน ในเมืองวิคตอเรีย ได้ทำการทดสอบผู้หญิงบริสุทธิ์จำนวน 44 คน พบว่า ผู้หญิงจำนวน 20 คน ในกลุ่มตัวอย่างมีเชื้อแบคทีเรียประเภท Gardnerella vaginalis ในช่องคลอด ขณะที่อีก 3 คน มีเชื้อแบคทีเรียประเภท Atopobium vaginae

ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำไมช่องคลอดติดเชื้อ

คณะแพทย์ของตาบริซี ระบุไว้ในเอกสารทางการแพทย์ว่าด้วยเรื่องโรคติดเชื้อจาการมีเพศสัมพันธ์ว่า เชื้อแบคทีเรียทั้ง 2 ชนิดนี้สามารถเป็นสาเหตุก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียชนิด ที่เรียกว่า bacterial vaginosis หรือเชื้อบีวี ซึ่งมีผลทำให้เกิดอาการช่องคลอดอักเสบได้

เชื้อบีวี ยังมีความเกี่ยวข้องกับการแท้งลูก และเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อจากการเพศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น เชื้อเอชไอวี ได้ง่ายขึ้นด้วย แต่ผู้หญิงที่มีเชื้อชนิดนี้อยู่ในร่างกาย 50 % จะไม่แสดงอาการ

ทั้งนี้ เพื่อทำการพิสูจน์ว่า การติดเชื้อเชื้อบีวีแบบปกติอาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้หญิงซึ่งไม่เคยมีเพศ สัมพันธ์ได้อย่างไร คณะนักวิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้หญิงบริสุทธ์จำนวน 44 คนมาทำการทดสอบแบคทีเรียในตัวพวกเธอ นอกจากนี้ ยังให้พวกเธอทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกิจวัตรทางเพศของตัวเองด้วย

women

ผลการวิจัยพบว่า ผู้หญิงที่มีออรัลเซ็กซ์ดูเหมือนจะมีเชื้อแบคทีเรียประเภท Gardnerella vaginalis มากขึ้นอีก 22 เท่า ขณะที่ผู้หญิงที่ใช้มือสัมผัสอวัยวะเพศของตัวเองนั้นพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะพบเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้เพิ่มขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยระบุว่า ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ยังมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จำเป็นต้องมีข้อพิสูจน์อื่นๆ มาช่วยยืนยันอีก กระนั้น พวกเขาก็ได้เสริมว่า ผลวิจัยของพวกเขาชี้ให้เห็นว่า การติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้หญิงจะไม่เคยมีเพศ สัมพันธ์มาก่อน

บทความแนะนำ