10 เมนูเสี่ยง โรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงหน้าร้อน

10 เมนูเสี่ยง โรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงหน้าร้อน ต้องระวังเป็นพิเศษ !

10 เมนูเสี่ยง โรคอาหารเป็นพิษ ในช่วงหน้าร้อน กรมควบคุมโรค แนะประชาชน“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” และควรหลีกเลี่ยง 10 เมนูอาหารต่อไปนี้