Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

แม่วัยรุ่น ท้องตอนเรียน ต้องรู้ ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!

รู้หรือไม่ว่า วัยรุ่นไทย ท้องในวัยเรียน สูงเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน แม่วัยรุ่น ท้องตอนเรียน ต้องรู้ ครูไม่มีสิทธิ์ไล่ออก!!
ท้องไม่พร้อม กับสิทธิในการเลือก ที่จะตั้งครรภ์หรือไม่

ท้องไม่พร้อม กับสิทธิในการเลือก ที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ – การทำแท้ง

ทางเลือกต่อทางออกของปัญหา ท้องไม่พร้อม มีสองแนวทางหลัก คือ ตั้งครรภ์ต่อ และการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง)