ตั้งครรภ์ ท้องไม่พร้อม ทำแท้ง ยุติการตั้งครรภ์

ท้องไม่พร้อม กับสิทธิในการเลือก ที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ – การทำแท้ง

Home / เพศศึกษา / ท้องไม่พร้อม กับสิทธิในการเลือก ที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ – การทำแท้ง

สิทธิทางเลือกเมื่อ ท้องไม่พร้อม คือ หนึ่งในสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ที่กล่าวไว้ว่า “สิทธิในการเลือกที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ ตามความพร้อม ของร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ โดยไม่มีเงื่อนไข   อุปสรรคจากศาสนา ประเพณี และกฎหมาย”

ท้องไม่พร้อม กับสิทธิในการเลือก ที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ (ทำแท้ง)

การตั้งครรภ์ต่อ

ให้คำนึงถึงวิธีการจัดการผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้น ทั้งทางอารมณ์และการแสดงออก เช่น ความวิตกกังวล อับอาย เสียใจ การประชด การตัดสินใจชั่ววูบ ผลกระทบทางสังคม เช่น ไม่มีที่อยู่ ไม่มีงานทำ ไม่มีคนดูแล ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ คู่ครอง รวมทั้งผลกระทบต่ออนาคต เช่น การได้ศึกษาต่อ การถูกเลิกจ้างงาน เป็นต้น

หากเลือกแนวทางนี้ ก็ต้องมีแผนชีวิตสำหรับตัวเองที่ชัดเจน ในระหว่างการตั้งครรภ์และหลังคลอดเพื่อเลือกทางออก ที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งอาจต้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

pregnant

การยุติการตั้งครรภ์

ให้คำนึงถึงเกณฑ์การยุติการตั้งครรภ์ตามกฎหมายอายุครรภ์ความปลอดภัยโดยเลือกสถานบริการที่เชื่อถือได้ และใช้วิธีการที่ปลอดภัยการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ควรทำในอายุครรภ์น้อยกว่า12สัปดาห์ หากมากกว่า12สัปดาห์ ต้องทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยอายุครรภ์ที่มากกว่า 22-24 สัปดาห์ ไม่ควรยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้หญิง และอาจรุนแรงถึงเสียชีวิตได้

โดยหากเลือกแนวทางการยุติการตั้งครรภ์ ควรได้รับการปรึกษา ทั้งก่อน-หลังการยุติการตั้งครรภ์ เพื่อคุมกำเนิดป้องกันท้องไม่พร้อมในอนาคต รวมทั้งการดูแลสภาวะจิตใจด้วย

เวลาพูดถึง การทำแท้ง คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงคำว่า “ทำแท้งเสรี” ทั้งที่จริงแล้ว ไม่มีประเทศไหนในโลกยอมให้มีการทำแท้งเสรี แต่หมายถึง การยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยซึ่งนั่น หมายถึง บริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์สำหรับผู้หญิงที่ปลอดภัยและมีมาตรฐานโดย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น

** ภาพประกอบ เป็นสิทธิ์ของเว็บไซต์ campus-star.com เท่านั้น **

ที่มา : สิทธิที่จะเลือกเมื่อท้องไม่พร้อม ชีวิตมีทางเลือก
lovecare