การคุมกำเนิด ตั้งครรภ์ ท้อง ยาคุม สมการท้อง หลั่งนอก

คุมกำเนิดรูปแบบไหน มีโอกาสท้อง กี่เปอร์เซ็นต์ ?

Home / เพศศึกษา / คุมกำเนิดรูปแบบไหน มีโอกาสท้อง กี่เปอร์เซ็นต์ ?

การมีเพศสัมพันธ์ จะหลั่งนอก หลั่งใน พร้อมกับการคุมกำเนิดแบบต่างๆ คุมกำเนิดแบบไหน ถุงยางอนามัย, นับระยะปลอดภัย, หลั่งนอก มีโอกาสท้องกี่เปอร์เซ็น จะมีผลอย่างไรบ้าง ลองอ่าน

คุมกำเนิดรูปแบบไหน มีโอกาสท้อง กี่เปอร์เซ็นต์

ท้องหรือไม่ท้อง

หลั่งใน

หลั่งใน  = ท้องสูง

หลั่งใน + ยาคุมปกติ     = ไม่ท้อง

หลั่งใน + ยาคุมฉุกเฉิน     = ท้องได้ 10-20%

ใส่ถุงยาง + หลั่งในถุงยาง     =  ไม่ท้อง

เกือบหลั่ง + ใส่ถุงยางทีหลัง + หลั่งในถุงยาง=  ท้องได้

หลั่งนอก

หลั่งนอก =  ท้องได้

หลั่งนอก + ยาคุมปกติ =  ไม่ท้อง

หลั่งนอก + ยาคุมฉุกเฉิน =  ท้องได้ 3-10%

ใส่ถุงยาง + หลั่งนอก =  ไม่ท้อง

เกือบหลั่ง + ใส่ถุงยางทีหลั่ง + หลั่งนอก =  ท้องได้

ช่วยตัวเองชาย

ช่วยตัวเองชาย =  ไม่ท้อง

ช่วยตัวเองหญิง =  ไม่ท้อง

ช่วยตัวเองชาย + ช่วยตัวเองหญิงด้านใน =  ท้องได้

นับก่อน 7

นับก่อน 7 =  ท้องได้ (เพราะผู้หญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ)

นับหลัง 7 =  ไม่ท้อง (ถ้าผ่าไฟแดง)

นับ หลัง 7 หลังจากมีประจำเดือน =  ท้องได้

ลืมกินยาคุมปกติ

ยาคุมปกติ ลืม 1 วัน  = เกือบท้อง   (ทานทันที่ที่นึกออก และทานอีกทีเวลาเดิม)

ยาคุมปกติ ลืม 2 วัน  = ท้องได้   (ทานวันละ 2 เม็ด เช้าเย็น ไปเรื่อยๆ แต่ถุงยางชัวร์กว่า)

ยาคุมปกติ ลืม 3 วัน  = ท้องได้  (ยกเลิกยา และทานใหม่รอบหน้า)

ที่กล่าวมาทุกกรณี ติดเอดส์ได้….. รวมทั้งโรคติดต่ออื่นๆ

ยกเว้น… ใส่ถุงยางก่อนปฏิบัติการ  ก็จะปลอดภัย

บทความแนะนำ