ท้อง อาการปวดท้อง

แพทย์เผย แผนที่ภายในช่องท้อง ที่สามารถระบุโรค ในตำแหน่งที่ปวดได้

Home / สุขภาพทั่วไป / แพทย์เผย แผนที่ภายในช่องท้อง ที่สามารถระบุโรค ในตำแหน่งที่ปวดได้

อาการปวดท้องเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งจากอาหารการกิน การใช้ชีวิต ฯลฯ อาการเหล่านี้อาจเป็นอาการเพียงชั่วคราวที่เกิดขึ้นแล้วหายไป หรืออาจเป็นโรคเรื้อรังที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

แผนที่ภายในช่องท้อง

แต่การที่จะทราบว่าเรามีอาการดังกล่าวหรือไม่ เราจะต้องสังเกตตัวเองว่ามีอาการอย่างไร บริเวณใด มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่ วันนี้แคมปัส-สตาร์นำภาพแผนที่ภายในช่องท้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งบริเวณท้องของเราออกเป็น 9 ช่อง ซึ่งสามารถบ่งบอกความผิดปกติของอวัยวะภายในช่องท้องได้ ดังนี้

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ ด้านขวา แถวบน

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของถุงน้ำดีและตับ หากเกิดอาการปวดบริเวณนี้ อาจเกิดความผิดปกติของถุงน้ำดี เกิดการอักเสบ หรือเป็นสัญญาณของโรคไวรัสตับอักเสบ

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ กลาง แถวบน

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของตับอ่อนและลำไส้เล็กส่วนต้น ซึ่งเป็นส่วนแรกของลำไส้เล็ก หากเกิดอาการปวดหลังจากการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาจเป็นสัญญาณของอาการตับอ่อนอักเสบ หรือหากเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงพร้อมกับคลื่นไส้อาเจียน ท้องร่วง บวมในช่องท้อง อาจเป็นสัญญาณของอาการไส้เลื่อน

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ ด้านซ้าย แถวบน

บริเวณนี้เป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของช่องท้อง หากเกิดอาการปวดอย่างรุนแรง พร้อมกับอาการคลื่นไส้หรืออาเจียน อาจเป็นสัญญาณของโรคกระเพาะหรือการอักเสบในกระเพาะอาหาร หรือหากเกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเมื่อท้องว่าง อาจเกิดจากแผลในกระเพาะอาหาร

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ ด้านซ้าย-ขวา แถวกลาง

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของไต หากเกิดอาการปวดประกอบกับเป็นไข้หนาวสั่น ท้องเสียและคลื่นไส้ อาจเป็นสัญญาณของการติดเชื้อในไต หรือหากเกิดอาการปวดอย่างรุนแรงและแผ่กระจายไปในช่องท้องส่วนล่าง อาจเป็นอาการของนิ่วในไต

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ กลาง

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของลำไส้เล็กและลำไส้ใหญ่ หากเกิดอาการปวดหรือตะคริว ประกอบกับอาการท้องเสียอย่างรุนแรง เป็นไข้และมีภาวะสูญเสียน้ำ อาจเป็นสัญญาณของโรคลำไส้อักเสบ หรือหากมีอาการปวดพร้อมกับอาเจียน ท้องเสียและไม่ผายลมหรืออุจจาระได้ อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการอุดตันของลำไส้เล็ก

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ ด้านซ้าย แถวกลาง

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของไตด้านซ้ายและลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นอวัยวะที่สามารถติดเชื้อหรืออักเสบได้ง่าย เนื่องมาจากการรับประทานอาหาร หากเกิดอาการปวดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีไข้ คลื่นไส้และอาเจียน อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการอักเสบของลำไส้ใหญ่

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ ด้านขวา แถวล่าง

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของ ไส้ติ่ง หรือส่วนหนึ่งของลำไส้ใหญ่ตอนต้น เป็นที่อยู่ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ช่วยในการย่อยอาหารและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน หากเกิดอาการปวด เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียนและมีไข้ เป็นสัญญาณของโรคไส้ติ่งอักเสบ ซึ่งจะต้องได้รับการรักษาพยาบาลทันที

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ กลาง แถวล่าง

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ หากเกิดตะคริวที่บริเวณนี้หรือความรู้สึกแสบร้อนเมื่อปัสสาวะ และเกิดการเปลี่ยนสีของปัสสาวะ อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ หรือหากเกิดอาการปวดท้องที่บริเวณนี้อย่างกะทันหันและรุนแรง อาจเกิดความผืดปกติเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์

แผนที่ภายในช่องท้อง

บริเวณ ด้านซ้าย แถวล่าง

บริเวณนี้เป็นตำแหน่งของลำไส้ใหญ่ หากเกิดอาการปวดหรือเป็นตะคริวที่บริเวณนี้ ประกอบกับเกิดการท้องอืด ท้องเสีย ท้องผูก อาจสัญญาณของโรคลำไส้แปรปรวน

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก brightside.me

บทความแนะนำ