sex ท้อง

แบบนี้จะท้องไหมคะ/ครับ ?

Home / เพศศึกษา / แบบนี้จะท้องไหมคะ/ครับ ?

สมการการท้อง : ของคนชอบถาม – แบบนี้จะท้องไหมคะ/ครับ เก็บไว้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะ

แบบนี้จะท้องไหมคะ/ครับ ?

ตั้งแต่อดีตมา คำถามยอดฮิต “แบบนี้จะท้องไหมค่ะ/ครับ”

หลั่งใน = ท้องสูง

หลั่งใน + ยาคุมปกติ = ไม่ท้อง

หลั่งใน + ยาคุมฉุกเฉิน = ท้องได้ 10-20%

ใส่ถุงยาง + หลั่งในถุงยาง = ไม่ท้อง

เกือบหลั่ง + ใส่ถุงยางทีหลัง + หลั่งในถุงยาง= ท้องได้

หลั่งนอก = ท้องได้

หลั่งนอก + ยาคุมปกติ = ไม่ท้อง

หลั่งนอก + ยาคุมฉุกเฉิน = ท้องได้ 3-10%

ใส่ถุงยาง + หลั่งนอก = ไม่ท้อง

เกือบหลั่ง + ใส่ถุงยางทีหลั่ง + หลั่งนอก = ท้องได้

ช่วยตัวเองชาย = ไม่ท้อง

ช่วยตัวเองหญิง = ไม่ท้อง

ช่วยตัวเองชาย + ช่วยตัวเองหญิงด้านใน = ท้องได้

นับก่อน 7 = ท้องได้ (เพราะผู้หญิงประจำเดือนมาไม่ปกติ)

นับหลัง 7 = ไม่ท้อง (ถ้าผ่าไฟแดง)

นับ หลัง 7 หลังจากมีประจำเดือน = ท้องได้

ที่กล่าวมาทุกกรณี ติดเอดส์ได้….. รวมทั้งโรคติดต่ออื่นๆ ยกเว้น…… ใส่ถุงยางก่อนปฏิบัติการ ก็จะปลอดภัย ชัวร์ๆ

ที่มา men.mthai.com