Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

วิธีป้องกันโรคเสื่อมสมรรถภาพ ด้วยตัวเอง - นกเขาไม่ขัน

วิธีป้องกันโรคเสื่อมสมรรถภาพ ด้วยตัวเอง – นกเขาไม่ขัน

เริ่มจากเรื่องที่เจอง่ายที่สุด คือความเครียด ความวิตกกังวล สังเกตดูว่าเครียดกับชีวิตประจำวันมากไหม วิตกกังวลไหม วิธีป้องกันโรคเสื่อมสมรรถภาพ