ปัจจัยเสี่ยง เส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด

ปัจจัยเสี่ยง เส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด – คนชอบเล่นกีฬารุนแรงต้องระวัง

ปัจจัยเสี่ยง เส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด ลักษณะของพื้นสนามกีฬามีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ โดยการบาดเจ็บร้อยละ 95.2