นักกีฬา เส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด

ปัจจัยเสี่ยง เส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด – คนชอบเล่นกีฬารุนแรงต้องระวัง

Home / สุขภาพทั่วไป / ปัจจัยเสี่ยง เส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด – คนชอบเล่นกีฬารุนแรงต้องระวัง

คนที่ชอบเล่นกีฬาที่มีลักษณะรุนแรง ระวังเป็นเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด ซึ่งเป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่การศึกษาทางการแพทย์ พบว่าเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตที่ส่งผลเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด จะมีปัจจัยอื่นๆ อะไรอีกบ้าง ทุกคนควรศึกษาไว้ค่ะ

ปัจจัยเสี่ยง เส้นเอ็นข้อเข่าฉีกขาด

1.ลักษณะของพื้นสนามกีฬามีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บ โดยการบาดเจ็บร้อยละ 95.2 ในพื้นสนามที่มีลักษณะแห้งมากกว่าเปียก

2.การบาดเจ็บเกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขัน สูงกว่าการฝึกซ้อมถึง 5 เท่า

3.พื้นผิวที่ยึดติดกับรองเท้าเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยลักษณะพื้นรองเท้าชนิดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้ามากที่สุดคือ รองเท้าที่มีคุณสมบัติเกาะพื้นในการบิดหมุนสูง

4.นักกีฬาเพศหญิงที่ทานยาคุมกำเนิดอยู่จะลดความเสี่ยงการบาดเจ็บของเส้นเอ็นแกนเข่าไขว้หน้า เพราะทำให้ระดับฮอร์โมนยิงคงที่ ข้อเข่าจะมีความมั่นคงมากขึ้น

5.นักกีฬาหรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน เพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของเอ็นแกนเข่าไขว้หน้าสูงถึง 3.2-3.5 เท่า

6.การประกอบอาชีพที่มีลักษณะเดินหรือวิ่ง เช่น นักกีฬา คนงาน เป็นต้น

ที่มา: หนังสือเส้นเอ็นขาดง่าย ถ้าไม่ระวัง โดยศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

บทความแนะนำ