กินบิงชู แคลอรีสูง เสี่ยงติดโรค

กินบิงชู แคลอรีสูง เสี่ยงติดโรค – คำเตือนจากสำนักอนามัย

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตือน กินบิงชู แคลอรีสูง-เสี่ยงติดโรค ติดต่อผ่านทางน้ำลาย และมีแคลอรี่สูงมาก