กินบิงชู แคลอรีสูง-เสี่ยงติดโรค คำเตือนจากสำนักอนามัย

กองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เตือนกิน บิงซู เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อผ่านทางน้ำลาย และมีแคลอรี่สูงมาก