Cute Aggression เห็นอะไรน่ารัก แล้วหมั่นเขี้ยว

เห็นอะไรน่ารัก แล้วรู้สึกหมั่นเขี้ยว – งานวิจัยเผยคืออาการ Cute Aggression

ไม่ใช่อาการโรคจิตสักหน่อย ! Cute Aggression เห็นอะไรน่ารัก แล้วรู้สึกหมั่นเขี้ยว อยากเข้าไปบีบ กอดรัดฟัดเหวี่ยง มีผลงานวิจัยทดลองจากการ บีบบับเบิ้ล

ทำไม? จั๊กจี้ตัวเอง กอดตัวเอง ไม่รู้สึกเท่ากับที่คนอื่นมาทำกับตัวเรา

จั๊กจี้ตัวเอง กอดตัวเอง ทำไมไม่รู้สึกเท่ากับที่คนอื่นมาทำกับตัวเรา ประสามสัมผัส เรื่องนี้มีคำอธิบายจากนักประสาทวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Linköping