10 อันดับ ผักมีสารเคมีตกค้างสูง เตือนจากกรมอนามัย

ต้องระวัง และทำให้สะอาดก่อนกิน! 10 อันดับ ผักมีสารเคมีตกค้างสูง เตือนจากกรมอนามัย

รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่ารตรวจพบ การตกค้างของสารเคมีอยู่ในพืชผักที่จำหน่ายตามท้องตลาด - 10 อันดับ ผักมีสารเคมีตกค้างสูง