เข้าใจซะใหม่! 6 ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ โรคพิษสุนัขบ้า

ทางป้องกันที่ดีที่สุดก็คือ พาสัตว์เลี้ยงแสนรักไปซีดวัคซีนป้องกันและสังเกตสัตว์เลี้ยงแถวๆ บ้านว่ามีอาการของโรครึเปล่า