จะติดเชื้อมั้ย ถ้าใช้หลอดดูดร่วมกับ ผู้ป่วย HIV

จะติดเชื้อมั้ย ถ้าใช้หลอดดูดร่วมกับ ผู้ป่วย HIV – ความเข้าใจผิดที่อยากให้เข้าใจใหม่

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ป่วยเอชไอวี การจับมือทักทาย การกอด การจูบ การจาม จะติดเชื้อมั้ย ถ้าใช้หลอดดูดร่วมกับ ผู้ป่วย HIV