hiv ผู้ป่วยเอชไอวี หลอด เอดส์

จะติดเชื้อมั้ย ถ้าใช้หลอดดูดร่วมกับ ผู้ป่วย HIV – ความเข้าใจผิดที่อยากให้เข้าใจใหม่

Home / สุขภาพทั่วไป / จะติดเชื้อมั้ย ถ้าใช้หลอดดูดร่วมกับ ผู้ป่วย HIV – ความเข้าใจผิดที่อยากให้เข้าใจใหม่

ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องผู้ป่วยเอชไอวี โรคเอดส์ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการติดต่อ จึงทำให้คนที่เป็นโรคนี้เมื่อมีคนรอบข้างรู้ ก็จะทำให้รู้สึกโดนรังเกียจทั้งที่จริงๆ แล้ว เขายังสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ได้ในสังคม

จะติดเชื้อมั้ย ถ้าใช้หลอดดูดร่วมกับ ผู้ป่วย HIV

โรคเอดส์เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี (human immunodeficiency virus) เป็นเชื้อไวรัส ในขณะที่โรคเอดส์หรือ acquired immune deficiency syndrome คือกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากการติดเชื้อเอชไอวีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกเชื้อไวรัสทำลายจนร่างกายของผู้ป่วยไม่สามารถต่อสู้กับเชื้อโรคทั้งหลายที่เข้าสู่ร่างกายได้ ผู้ติดเชื้อเอชไอวีอาจไม่พัฒนาอาการจนเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์เต็มขั้น

คำถามยอดฮิตเลยคือ การใช้หลอดดูดน้ำ หรือแก้วน้ำร่วมกับผู้ป่วย HIV จะติดเอดส์ไหม ทางการแพทย์มีคำตอบว่า โรคนี้ไม่ติดกันทางน้ำลาย เนื่องจากน้ำลายมีสมบัติเป็นเบสอ่อน ไม่เหมาะกับการอาศัยอยู่ของเชื้อ HIV และในน้ำลายมีปริมาณเชื้อ HIV น้อยมาก เพราะในน้ำลาย 1 มิลลิลิตรจะพบเชื้อ HIV แค่ 1 ตัวเท่านั้น แต่หากหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ร่วมกับผู้ป่วยได้ก็จะเป็นการดี

นอกจากเรื่องดูดหลอดน้ำแล้ว ยังมีความเข้าใจผิดอื่นๆ เกี่ยวกับสาเหตุของการติดเชื้อเอชไอวีอีก เช่น การจับมือทักทาย การกอด การจูบ การจาม การใช้ห้องน้ำร่วมกัน การใช้ภาชนะและช้อนส้อมร่วมกันหรือการสัมผัสในรูปแบบอื่นๆ ทำให้ติดเชื้อเอชไอวี จริงๆ แล้วการทำกิจกรรมดังที่กล่าวมา ไม่สามารถทำให้ติดเชื้อเอชไอวีได้

เอชไอวีติดเชื้อได้ทางไหนบ้าง?

การติดเชื้อเอชไอวี สามารถติดต่อได้โดยการสัมผัสกับเลือด น้ำอสุจิ ของเหลวจากช่องคลอด หรือแม้แต่น้ำนมแม่ สาเหตุการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์และการใช้เข็มฉีดยาร่วมกัน หรือส่งผ่านจากแม่สู่ลูกระหว่างการตั้งครรภ์

ที่มา:  www.bumrungrad.com

บทความแนะนำ