มาดูผลการทดสอบ! คนที่ชอบโกหกบ่อยๆ จะเกิดอะไรขึ้นกับสมอง?

โกหกบ่อยๆ จะเป็นยังไง? University College London ประเทศอังกฤษ ได้ทำการศึกษาเรื่อง คนโกหก กันอย่างจริงจัง ว่าเวลาที่กำลังโกหกนั้น กระบวนการทางสมองจะมีการทำงานอย่างไร?