Warning Adult Content 18+ เนื้อหาเหมาะกับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

ท้องไม่พร้อม กับสิทธิในการเลือก ที่จะตั้งครรภ์หรือไม่

ท้องไม่พร้อม กับสิทธิในการเลือก ที่จะตั้งครรภ์หรือไม่ – การทำแท้ง

ทางเลือกต่อทางออกของปัญหา ท้องไม่พร้อม มีสองแนวทางหลัก คือ ตั้งครรภ์ต่อ และการยุติการตั้งครรภ์ (ทำแท้ง)