COVID-19 เชื่อมโยงกับระบบประสาท จริงหรือ ?

COVID-19 เชื่อมโยงกับระบบประสาท จริงหรือ ?

COVID-19 เชื่อมโยงกับระบบประสาท งานวิจัยดังกล่าวพบว่า อาการทางระบบประสาทในผู้ป่วย COVID-19 มีได้ตั้งแต่อาการเพียงเล็กน้อย เช่น มึนศีรษะ ปวดศีรษะ การรับรสหรือรับกลิ่นลดลง
ประโยชน์ของหัวไชเท้า

10 ประโยชน์ของหัวไชเท้า – แกงอร่อย ช่วยย่อย ดีต่อผู้หญิงช่วงมีประจำเดือน

นอกจากใช้ประกอบอาหาร ประโยชน์ของหัวไชเท้า ยังสามารถช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบประสาทดีขึ้น เป็นผักที่ดีต่อผู้หญิงที่มีประจำเดือน