7 อวัยวะ ที่ร่างกายสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง

7 อวัยวะ ที่ร่างกายสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง – สุขภาพน่ารู้

เมื่อเรามีอายุที่มากขึ้น ร่างกายของเราก็จะเสื่อมสภาพตามไปด้วย ถ้าเราไม่มีการดูแลร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกาย ฯลฯ แต่รู้ไหมถึงอวัยวะบางส่วนจะเสื่อมตามอายุ แต่ก็มีอวัยวะบางส่วนที่ซ่อมแซมตัวเองได้ 7 อวัยวะ ที่ร่างกายสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตัวเอง