ทำไมเวลาเครียด บางคนถึงรู้สึกหิว

ทำไมเวลาเครียด บางคนถึงรู้สึกหิว เครียดแล้วกิน เสี่ยงลงพุงสารพัดโรค

ทำไมเวลาเครียด บางคนถึงรู้สึกหิว เรื่องนี้มีผลการศึกษามาอธิบาย ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่งฮอร์โมนกลูโคคอร์ติซอล