กรมสุขภาพจิต แนะ 4 แนวทาง การดูแลจิตใจในสภาวะโศกเศร้า

การเสด็จสวรรคตของรัชกาลที่ 9 อาจเกิดความตึงเครียด และส่งผลต่อสภาวะจิตใจ กรมสุขภาพจิต แนะแนวทาง การดูแลจิตใจในสภาวะโศกเศร้า