ลดความเสี่ยง ของการเกิดโรคสมองเสื่อม

5 วิธีช่วยลดความเสี่ยง ของการเกิดโรคสมองเสื่อม ความผิดปกติของความจำ ความจำเสื่อม

ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอาการความจำเสื่อม และโรคสมองเสื่อม คนที่ติดแอลกอฮอล์จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของความจำระยะสั้น หรือหนักกว่านั้นอาจจะเกิดภาวะผิดปกติทางสมอง